มูลค่าหน่วยลงทุน
ดูทั้งหมด
BIC

18 เม.ย. 2567

0.0699 (1.3285%) 5.3316
CG-LTF

19 เม.ย. 2567

-1.1032 (-2.1263%) 50.7804
CG-RMF

19 เม.ย. 2567

-0.2122 (-2.0907%) 9.9373
ERMF

19 เม.ย. 2567

-1.7431 (-2.0960%) 81.4220
UBOT

18 เม.ย. 2567

0.0659 (0.5128%) 12.9165
UCEQC1Y2

19 เม.ย. 2567

0.0004 (0.0040%) 9.9770
UCEQC1Y3

19 เม.ย. 2567

0.0014 (0.0137%) 10.2397
UCHINARMF

18 เม.ย. 2567

0.0387 (0.6387%) 6.0980
UDB-A

18 เม.ย. 2567

0.0536 (0.5536%) 9.7361
UDB-N

18 เม.ย. 2567

0.0536 (0.5536%) 9.7363
UESG-D

18 เม.ย. 2567

-0.0431 (-0.3262%) 13.1692
UESG-SSF

18 เม.ย. 2567

-0.047 (-0.3265%) 14.3496
UESG-SSF-D

18 เม.ย. 2567

-0.0464 (-0.3263%) 14.1744
UFIN-A

17 เม.ย. 2567

-0.0748 (-0.7559%) 9.8208
UFIN-N

17 เม.ย. 2567

-0.0748 (-0.7559%) 9.8209
UGBF-A

18 เม.ย. 2567

-0.0224 (-0.2130%) 10.4959
UGBF-N

18 เม.ย. 2567

-0.0225 (-0.2139%) 10.4972
UGD

18 เม.ย. 2567

0.0262 (0.1898%) 13.8282
UGEAR

18 เม.ย. 2567

0.0049 (0.0442%) 11.0889
UGFT

18 เม.ย. 2567

0.0087 (0.1112%) 7.8327
UGIS-A

18 เม.ย. 2567

-0.0285 (-0.2622%) 10.8399
UGIS-N

18 เม.ย. 2567

-0.0285 (-0.2622%) 10.8399
UGLDC1Y1

19 เม.ย. 2567

0.0041 (0.0411%) 9.9740
UGLDC1Y2

19 เม.ย. 2567

0.0029 (0.0291%) 9.9592
UGLDC1Y3

19 เม.ย. 2567

-0.0019 (-0.0191%) 9.9240
UGMAC

18 เม.ย. 2567

0.0388 (0.3497%) 11.1328
UGOV1Y1

19 เม.ย. 2567

0.002 (0.0200%) 10.0000
UGOV6M10

19 เม.ย. 2567

0 (0.0000%) 10.0000
UGOV6M3

10 เม.ย. 2567

0 (0.0000%) 10.1085
UGOV6M4

19 เม.ย. 2567

0.0006 (0.0059%) 10.0979
UGOV6M5

19 เม.ย. 2567

0.0006 (0.0059%) 10.0870
UGOV6M6

19 เม.ย. 2567

0.0006 (0.0060%) 10.0680
UGOV6M7

19 เม.ย. 2567

0.0006 (0.0060%) 10.0542
UGOV6M8

19 เม.ย. 2567

0.0012 (0.0119%) 10.0478
UGOV6M9

19 เม.ย. 2567

0.0028 (0.0280%) 10.0126
UGREF-UI-N

27 มี.ค. 2567

-0.0155 (-0.1793%) 8.6294
UHCRMF

18 เม.ย. 2567

-0.0168 (-0.1390%) 12.0653
UHERO

18 เม.ย. 2567

0.0276 (0.4021%) 6.8921
UIDPLUS

19 เม.ย. 2567

0.001 (0.0096%) 10.4005
UIFT-N

18 เม.ย. 2567

0.0001 (0.0010%) 10.2533
UIFT-SSF

18 เม.ย. 2567

0.0001 (0.0010%) 10.2591
UINFRA-N

17 เม.ย. 2567

-0.1744 (-1.8099%) 9.4614
UINFRA-SSF

17 เม.ย. 2567

-0.1744 (-1.8099%) 9.4617
UJAZZ

03 เม.ย. 2567

0.0053 (0.0559%) 9.4800
UOBEQ-SSF

19 เม.ย. 2567

-0.2335 (-2.1333%) 10.7122
UOBEQ-SSFX

19 เม.ย. 2567

-0.2335 (-2.1333%) 10.7120
UOBSGA

18 เม.ย. 2567

-0.0465 (-0.3827%) 12.1049
UOBSGA-N

18 เม.ย. 2567

-0.0465 (-0.3827%) 12.1044
UOBSHC

18 เม.ย. 2567

-0.0205 (-0.1388%) 14.7455
UOBSJSM

18 เม.ย. 2567

0.2349 (0.9935%) 23.8776
UPOP

03 เม.ย. 2567

0.0041 (0.0433%) 9.4813
UPREQ1-UI

30 ก.ย. 2566

-0.3424 (-3.5918%) 9.1904
UQI-N

18 เม.ย. 2567

0.0024 (0.0245%) 9.8152
UQI-SSF

18 เม.ย. 2567

0.0024 (0.0245%) 9.8177
UROCK

03 เม.ย. 2567

0.0037 (0.0369%) 10.0229
UST-N

17 เม.ย. 2567

-0.1838 (-1.9945%) 9.0316
UST-SSF

17 เม.ย. 2567

-0.1839 (-1.9952%) 9.0331
UTEQC1Y1

19 เม.ย. 2567

0.0025 (0.0250%) 9.9925
UTHAICG

19 เม.ย. 2567

-0.1608 (-1.9159%) 8.2321
UTSEQ-THAIESG

19 เม.ย. 2567

-0.2124 (-2.1479%) 9.6765
UTSME-LTF

19 เม.ย. 2567

-0.2428 (-2.2288%) 10.6510
VALUE-D LTF

19 เม.ย. 2567

-0.4361 (-2.1615%) 19.7400
VFOCUS-D

19 เม.ย. 2567

-0.1211 (-2.1533%) 5.5027