มูลค่าหน่วยลงทุน
ดูทั้งหมด
CG-LTF

24 มิ.ย. 2565

0.3674 (0.6569%) 56.2943
CG-RMF

24 มิ.ย. 2565

0.0712 (0.6511%) 11.0062
ERMF

24 มิ.ย. 2565

0.6159 (0.6849%) 90.5432
UBOT

0 (0.0000%)
UCHINARMF

22 มิ.ย. 2565

-0.1792 (-1.9513%) 9.0042
UDB-A

22 มิ.ย. 2565

0.0323 (0.3280%) 9.8784
UDB-N

22 มิ.ย. 2565

0.0324 (0.3291%) 9.8786
UENHAN

23 มิ.ย. 2565

-0.0587 (-0.8183%) 7.1143
UFIN-A

22 มิ.ย. 2565

-0.0106 (-0.0984%) 10.7578
UFIN-N

22 มิ.ย. 2565

-0.0106 (-0.0984%) 10.7579
UGBF-A

22 มิ.ย. 2565

0.0169 (0.1683%) 10.0599
UGBF-N

22 มิ.ย. 2565

0.0169 (0.1683%) 10.0611
UGD

23 มิ.ย. 2565

0.0702 (0.5598%) 12.6094
UGEAR

23 มิ.ย. 2565

-0.026 (-0.2615%) 9.9183
UGIS-A

23 มิ.ย. 2565

0.0033 (0.0314%) 10.5110
UGIS-N

23 มิ.ย. 2565

0.0032 (0.0305%) 10.5112
UGMAC

22 มิ.ย. 2565

0.0248 (0.2169%) 11.4585
UGREF-UI-N

30 พ.ค. 2565

0.0004 (0.0040%) 9.9990
UHCRMF

23 มิ.ย. 2565

0.2965 (2.5083%) 12.1173
UHERO

23 มิ.ย. 2565

0.0237 (0.2841%) 8.3647
UIDPLUS

24 มิ.ย. 2565

0.0005 (0.0049%) 10.2236
UJAZZ

22 มิ.ย. 2565

0.0055 (0.0597%) 9.2175
UOBEQ-SSF

24 มิ.ย. 2565

0.0522 (0.4271%) 12.2755
UOBEQ-SSFX

24 มิ.ย. 2565

0.0522 (0.4271%) 12.2753
UOBSGA

22 มิ.ย. 2565

-0.0446 (-0.3905%) 11.3754
UOBSGA-N

22 มิ.ย. 2565

-0.0446 (-0.3905%) 11.3758
UOBSHC

23 มิ.ย. 2565

0.3577 (2.4680%) 14.8511
UOBSJSM

23 มิ.ย. 2565

0.0941 (0.4976%) 19.0036
UPOP

22 มิ.ย. 2565

0.0064 (0.0698%) 9.1761
UROCK

22 มิ.ย. 2565

-0.0026 (-0.0266%) 9.7576
UST-N

22 มิ.ย. 2565

0.0278 (0.3201%) 8.7128
UTHAICG

24 มิ.ย. 2565

0.0458 (0.5135%) 8.9658
UTSME-LTF

24 มิ.ย. 2565

0.0421 (0.3564%) 11.8556
VALUE-D LTF

24 มิ.ย. 2565

0.1099 (0.4749%) 23.2527
VFOCUS-D

24 มิ.ย. 2565

0.0296 (0.4538%) 6.5517