ร่วมงานกับเรา
Assistant Vice President – Vice President, Product Development & Corporate Communication Department
1 openings Urgently Required
Department :    Product Development & Corporate Communication Department, Business Development Division

Job Description :
 • Developing and researching cutting-edged financial products (fixed income, equities, alternatives, and other sophisticated products) for both oversea and domestic investments that provide attractive risk adjusted returns to the clients
 • Supporting and coordinating with sales department  by providing them with Investment Strategy outlook, Conference call, Investment presentation, Sales kits and Direct call to high net worth clients.
 • Collaboratively monitoring existing funds’ performance with investment teams to ensure an increase in sales volume, and managing products re-launching or campaign restructuring if needed.
 • Due diligences product to ensure all aspect have been considered prior to clients’ offering
 • Supervising product support teams who deal directly with SEC through the process of proposing new funds; draft prospectus, set up all relevant fees etc.
 • Hosting monthly product meeting for UOBAM with key distributors; presenting Industry update, Fund launching schedule and new product ideas.
 • Supervising and training junior team members.

Requirements : 
 • Master degree in Finance, economics, MBA and related fields 
 • At least 3 years experiences in investment filed and Product & Investment fields in Asset Management fields
 • Investment Consulting (IC) license, CFA are advantage
 • Good knowledge of market, law and regulation of SEC and AIMC
 • Strong analytical and presentation skills
Relationship Manager - RM, Mutual Fund Department
1 openings Urgently Required
Title:                  Relationship Manager - RM
Department:        Mutual Fund Department, Business Development Division

Job Description :

Seeking a Relationship Manager to join with Business Development Division and manage selling agent’s portfolio.

Key Responsibilities

•     Focus in the development and maintenance of relationship with selling agents

•     Develop sales goals and strategies to achieve business target goals in term of AUM and Fee

•     Promote products, services and brands to increase sales.

•     Create new ways to reach target selling agents, special events, exclusive product to increase sales.

To succeed in this role, you should have experience in building and maintain a relationship with selling agents experience.

Requirements :

•   Minimum 5 years' relevant experience with managing selling agent’s relationship   

     and portfolio is highly desirable

•    Good interpersonal skills with knowledge of fund management product & services

•    Initiative in service opportunities and marketing ideas

•     Strong business acumen abilities

•    Excellent communication skills

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2786 2000
แฟกซ์ : +66 2786 2375
อีเมล์ : thuobamhr@UOBgroup.com