กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PVD Fact Sheet

นโยบาย 1* ยูโอบี ทรัพย์มั่นคง (ตราสารหนี้ภาครัฐ)
นโยบายที่ 2* ยูโอบี เพิ่มพูนทรัพย์ (ตราสารหนี้)
นโยบายที่ 3* ยูโอบี ทวีทรัพย์ (หุ้น < 20)
นโยบายที่ 4* ยูโอบี อิควิตี้ (ลงทุนตรง)
นโยบายที่ 5 ไทย อิควิตี้ฟันด์ (กองทุนรวม TEF)
นโยบายที่ 6 ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนท์โฟกัสฯ (กองทุนรวม UOBSDF)
นโยบายที่ 7 ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟเซท 100 (กองทุนรวม UOBSAS 100)
นโยบายที่ 8 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ UGIS-N
นโยบายที่ 9 ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิตอินคัม ฟันด์ USI
นโยบายที่ 10 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอลแอลโลเคชั่น UOBSGA
นโยบายที่ 11 ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ UGBF-N
นโยบายที่ 12 ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ UGD
นโยบายที่ 13 ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอลอิควิตี้ ฟันด์ USGE-PVD
นโยบายที่ 14 ยูไนเต็ด อิควิตี้ซัสเทนเนเบิลโกลบอล ฟันด์ UESG
นโยบายที่ 15 ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ UOBSG-N