กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PVD Fact Sheet

นโยบาย 1* ยูโอบี ทรัพย์มั่นคง (ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน)
นโยบายที่ 2* ยูโอบี เพิ่มพูนทรัพย์ (ตราสารหนี้)
นโยบายที่ 3* ยูโอบี ทวีทรัพย์ (หุ้น < 20)
นโยบายที่ 4* ยูโอบี อิควิตี้ (ลงทุนตรง)
นโยบายที่ 5 ไทย อิควิตี้ฟันด์ (กองทุนรวม TEF)
นโยบายที่ 6 ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนท์โฟกัสฯ (กองทุนรวม UOBSDF)
นโยบายที่ 7 ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟเซท 100 (กองทุนรวม UOBSAS 100)
นโยบายที่ 8 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ UGIS-N
นโยบายที่ 9 ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิตอินคัม ฟันด์ USI
นโยบายที่ 10 ยูโอบี สมาร์ท โกลบอลแอลโลเคชั่น UOBSGA
นโยบายที่ 11 ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ UGBF-N
นโยบายที่ 12 ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ UGD
นโยบายที่ 13 ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอลอิควิตี้ ฟันด์ USGE-PVD
นโยบายที่ 14 ยูไนเต็ด อิควิตี้ซัสเทนเนเบิลโกลบอล ฟันด์ UESG
นโยบายที่ 15 ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ UOBSG-N
นโยบายที่ 16 ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ UCI
นโยบายที่ 17 ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย UOBSA
นโยบายที่ 18 ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์ UINFRA
นโยบายที่ 19 ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ UQI