กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล

อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ (UBOT)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน

อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

อีทีเอฟ (UBOT)

ขยายช่วงวัน IPO เป็นวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565
เปิดซื้อขายวันแรก 21 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด

โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล

อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

(UBOT)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้

ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ขยายช่วงวัน IPO เป็นวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565
เปิดซื้อขายวันแรก 21 กรกฎาคม 2565


ETF คืออะไร

ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

icon

ผลตอบแทน

มี 2 ลักษณะ คือ กำไรจากส่วนต่างของราคา (capital gain) ที่ผู้ลงทุนได้รับเมื่อซื้อหน่วย ETF ในราคาต่ำแล้วขายได้ในราคาสูงกว่า สำหรับ ETF ที่มีนโยบายลงทุนในกลุ่มหุ้น ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล (dividend) เมื่อผู้จัดการกองทุนจัดสรรเงินปันผลที่กองทุน ETF ได้มาจากเงินปันผลของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

icon

การซื้อขาย ETF

การซื้อขาย ETF มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บริษัทหลักทรัพย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายการซื้อและรายการขาย หรือที่เรียกว่า Commission fee ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่ใช้บริการในอัตราที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของ Commission fee
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

icon

สนใจ ETF ต้องทำอย่างไร

หากผู้ลงทุนมีบัญชีซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว ก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านตัวแทน UOBAM หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันที ส่วนผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี สามารถลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่
ติดต่อเรา

ทำไมต้อง ETF

ผู้ลงทุนสามารถใช้ ETF เปนเครื่องมือกระจายความเสี่ยง ทําให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายโดยใช้เงินน้อย และไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นรายตัว มีโอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง และมีโอกาสรับเงินปันผลด้วย นอกจากนี้ ETF เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยสะดวก เพราะมีผู้ดูแลสภาพคล่อง ทําหน้าที่ส่งคําสั่งเสนอซื้อเสนอขาย ผู้ลงทุนสามารถทํารายการซื้อขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อต้องการโดยเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (iNAV = Indicative Net Asset Value) ที่แสดงควบคู่กันระหว่างเวลาซื้อขาย

UHERO กองทุนน้องใหม่ ที่จริงจังกับเรื่องเล่น ๆ UOBAM x ลงทุนแมน

04/01/2022

มาแล้วครับ! ETF “UHERO” การลงทุนแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง NFT ได้ในอนาคต

04/01/2022

เปิดรายได้ของช่อง Maser ช่วงที่พีคที่สุด ได้เท่าไหร่ ?

11/01/2022

จะลงทุนอย่างไร เมื่อเกมกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน

13/01/2022

contact

ติดต่อเรา

Application Download