พิธีลงนามสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ – ตราสารทุน)
30/05/2019
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ – ตราสารทุน) โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) ลงนามร่วมกับคุณวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ – ตราสารทุน) โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 Back