เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

KKF09/12/20163.57860.0003
KPLUS09/12/20167.03560.0008
KPLUS209/12/20166.95300.0008
TDF09/12/20165.03590.0006
TEF09/12/201665.5334-0.0067
TEF-DIV09/12/201611.1053-0.0011
UOBSAS10009/12/201631.66860.0702
UOBSAS100D09/12/201612.39130.0273
UOBSDF09/12/201620.26480.0341
UTSME09/12/201615.45610.0556
VFOCUS-D09/12/20169.4100-0.0298
3MR(A)09/12/201612.80330.0005
3MR(B)09/12/201612.74240.0004
TFIF09/12/201615.22300.0014
UIDPLUS09/12/201610.11420.0007
UOBFIPP AI 2Y109/12/201610.1866-0.0255
UOBFIPP AI 2Y209/12/201610.1523-0.0238
UOBID09/12/201611.42860.0003
UOBP 3M107/12/201612.4468-0.0060
UOBP 3M209/12/201612.46080.0004
ADR-D08/12/20169.32860.0444
ASIA-B08/12/201621.2119-0.0184
ASIA-E08/12/20168.77460.0419
BRIC08/12/20166.94170.0244
EHD08/12/20168.08400.1117
EST108/12/201610.43450.1424
GC08/12/201612.8249-0.0003
GEM-D08/12/201610.5574-0.0039
JSM08/12/201613.80620.0601
JT4P4(10)08/12/20169.62310.0411
JT4P4(8)08/12/201610.06300.0444
JT4P4(9)08/12/20169.78100.0422
UAI08/12/20169.74360.0564
UES08/12/20169.14900.1008
UGD08/12/201610.23380.0268
UGH08/12/201611.15580.0314
UGMAC08/12/20169.37960.1021
UGSE07/12/20169.57630.1123
UIF-A08/12/201610.55360.0025
UIF-N08/12/201610.55370.0026
UJRES08/12/201610.18380.1433
UOBEST108/12/201610.50680.1269
UOBSA08/12/20168.11210.1330
UOBSAAA08/12/201610.30090.1164
UOBSAI08/12/20169.73480.0564
UOBSC07/12/20162.1904-0.0270
UOBSCI-D08/12/201611.73690.1960
UOBSCI-N08/12/201611.77220.1965
UOBSG - H09/12/20167.0462-0.0464
UOBSGA08/12/20169.98750.0528
UOBSGB08/12/201611.3722-0.0184
UOBSGC08/12/20167.88260.0850
UOBSG-D08/12/20169.0882-0.0370
UOBSG-N08/12/20169.6496-0.0392
UOBSHC08/12/201611.18680.0306
UOBSHY08/12/201610.4460-0.0261
UOBSHY-A08/12/201610.4461-0.0261
UOBSJSM08/12/201613.78240.0610
USHY08/12/201610.4853-0.0267
USHY-A08/12/201610.4853-0.0267
70/30-D LTF09/12/201618.06940.0001
BIG CAP-D LTF09/12/201619.37360.0432
CG-LTF09/12/201651.4570-0.0034
UOBLTF09/12/201635.41640.0219
UTSME-LTF09/12/201610.20460.0500
VALUE-D LTF09/12/201623.76730.0131
MIX-D158509/12/201610.29270.0036
T3P3 (10)09/12/201610.25950.0287
T3P3 (5)09/12/20169.85520.0275
T3P3 (6)09/12/20169.85810.0273
T3P3 (8)09/12/201610.10150.0284
T3P3 (9)09/12/20169.89760.0274
TBF09/12/201611.93010.0007
UFIN-A07/12/20169.86990.0364
UFIN-N07/12/20169.87000.0364
UOBFIPPC AI 3Y109/12/201610.62460.0159
UOBFIPPC AI 3Y209/12/201610.65380.0162
UOBFIPPC AI 3Y309/12/201610.40390.0197
UOBSGCR09/12/20169.82300.0148
UOBSMG09/12/201668.43920.2029
UOBT1309/12/201610.50190.0298
UOBT1909/12/201610.03100.0296
UPINCM07/12/201610.06230.0262
TCMF09/12/201614.55830.0004
TCMFENJOY09/12/201611.13460.0004
TTRY09/12/201611.51730.0003
UOBSD09/12/201612.45020.0003
CG-RMF09/12/201610.00000.0000
CPRMF109/12/201616.23260.0002
CPRMF209/12/201614.48140.0015
CPRMF309/12/201615.23330.0004
CPRMF409/12/201615.39070.0006
CPRMF509/12/201615.06030.0003
ERMF09/12/201689.4541-0.0105
GBRMF09/12/201613.82930.0086
SVRMF09/12/201612.95230.0004
UHCRMF08/12/20169.06720.0263
UIFRMF08/12/20169.95440.0017
UOBEQRMF09/12/201673.70480.1418
UOBGARMF08/12/20169.91350.0514
UOBGBRMF09/12/201614.22140.0009
UOBGRMF-H09/12/20167.3361-0.0479
UOBSVRMF09/12/201613.21570.0003
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่า 100 บาท
เสนอขาย กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF) ในวันที่ 1-16 ธันวาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) ในวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2559
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3เอ็ม2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) เสนอขายครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ (UOBSAS100D)
แจ้งการจ่ายเงินคืนทุนครั้งสุดท้าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 9 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ADR-D) ปรับปรุง Benchmark เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
เพิ่มเติม แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
ประกาศแจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ
ประกาศขยายเวลาการส่งมติเรื่องขายทรัพย์สินและเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ประกาศ แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ C (3MR(C))
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี : พฤศจิกายน 2559

รายงานประจำปี

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด

กองทุนแนะนำ

ดูทั้งหมด