เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

KKF25/10/20163.52890.0090
KPLUS25/10/20166.92880.0183
KPLUS225/10/20166.84820.0181
TDF25/10/20164.96180.0130
TEF25/10/201664.71440.2638
TEF-DIV25/10/201610.96930.0438
UOBSAS10025/10/201631.65230.0975
UOBSAS100D25/10/201612.37740.0387
UOBSDF25/10/201620.28740.0696
UTSME25/10/201615.12700.3121
VFOCUS-D25/10/20169.31170.0395
3MR(A)25/10/201612.78280.0018
3MR(B)25/10/201612.72220.0020
TFIF25/10/201615.2099-0.0030
UIDPLUS25/10/201610.09830.0004
UOBFIPP AI 2Y125/10/201610.0703-0.0579
UOBFIPP AI 2Y225/10/201610.0500-0.0565
UOBID25/10/201611.41110.0014
UOBP 3M125/10/201612.43710.0015
UOBP 3M225/10/201612.44380.0015
ADR-D21/10/20169.7755-0.0233
ASIA-B21/10/201621.92350.0227
ASIA-E20/10/20168.90620.0582
BRIC21/10/20167.07890.0310
EHD21/10/20167.7201-0.0023
EST121/10/20169.94800.0585
GC20/10/201613.15210.1103
GEM-D21/10/201611.11380.0130
JSM21/10/201613.8584-0.1190
JT4P4(10)21/10/20169.6359-0.0848
JT4P4(8)21/10/201610.0718-0.0895
JT4P4(9)21/10/20169.8031-0.0860
UAI21/10/20169.82260.0076
UES21/10/20168.9299-0.0001
UGD21/10/201610.1835-0.0282
UGH21/10/201611.46230.0235
UGMAC21/10/20169.75920.0111
UGSE20/10/20169.5559-0.0083
UIF-A21/10/201610.64140.0081
UIF-N21/10/201610.64140.0081
UJRES21/10/20169.50340.0001
UOBEST121/10/201610.04500.0579
UOBSA21/10/20168.2120-0.0178
UOBSAAA21/10/201610.5016-0.0109
UOBSAI21/10/20169.81310.0077
UOBSC20/10/20162.1515-0.0220
UOBSCI-D21/10/201612.17060.0506
UOBSCI-N21/10/201612.20730.0508
UOBSG - H25/10/20167.66440.0359
UOBSGA21/10/20169.8335-0.0157
UOBSGB21/10/201611.66860.0004
UOBSGC20/10/20167.99600.0661
UOBSG-D21/10/20169.70440.0437
UOBSG-N21/10/201610.30340.0464
UOBSHC21/10/201611.49210.0232
UOBSHY21/10/201610.40220.0005
UOBSHY-A21/10/201610.40230.0004
UOBSJSM21/10/201613.8462-0.1235
USHY21/10/201610.42620.0007
USHY-A21/10/201610.42630.0007
70/30-D LTF25/10/201617.93660.0452
BIG CAP-D LTF25/10/201619.28730.0092
CG-LTF25/10/201650.82760.1948
UOBLTF25/10/201634.77240.0888
VALUE-D LTF25/10/201623.33130.0571
MIX-D158525/10/201610.26680.0030
T3P3 (10)25/10/201610.35100.0725
T3P3 (5)25/10/20169.94600.0672
T3P3 (6)25/10/20169.95270.0671
T3P3 (8)25/10/201610.21630.0708
T3P3 (9)25/10/20169.99470.0670
TBF25/10/201611.83100.0215
UFIN-A20/10/201610.03300.0043
UFIN-N20/10/201610.03300.0043
UOBFIPPC AI 3Y125/10/201610.3925-0.0620
UOBFIPPC AI 3Y225/10/201610.2055-0.0613
UOBFIPPC AI 3Y325/10/201610.2251-0.0581
UOBSGCR25/10/20169.6856-0.0583
UOBSMG25/10/201669.19520.4743
UOBT1325/10/201610.60350.0713
UOBT1925/10/201610.13150.0672
UPINCM20/10/201610.13350.0174
TCMF25/10/201614.53810.0017
TCMFENJOY25/10/201611.11560.0016
TTRY25/10/201611.50350.0011
UOBSD25/10/201612.43320.0015
CPRMF125/10/201616.20000.0067
CPRMF225/10/201614.45870.0029
CPRMF325/10/201615.26440.0025
CPRMF425/10/201615.35750.0031
CPRMF525/10/201615.02800.0055
ERMF25/10/201688.32880.3409
GBRMF25/10/201613.8525-0.0042
SVRMF25/10/201612.93730.0012
UHCRMF21/10/20169.27790.0298
UIFRMF21/10/201610.04260.0060
UOBEQRMF25/10/201673.61450.2084
UOBGARMF21/10/20169.7656-0.0148
UOBGBRMF25/10/201614.2219-0.0004
UOBGRMF-H25/10/20167.96410.0355
UOBSVRMF25/10/201613.20210.0012
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3เอ็ม2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) เสนอขายครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ (UOBSAS100D)
แจ้งการจ่ายเงินคืนทุนครั้งสุดท้าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 9 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ADR-D) ปรับปรุง Benchmark เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
เพิ่มเติม แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
ประกาศแจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ
ประกาศขยายเวลาการส่งมติเรื่องขายทรัพย์สินและเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ประกาศ แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ C (3MR(C))
ลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่า 100 บาท
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี : ตุลาคม 2559

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด

กองทุนแนะนำ

ดูทั้งหมด