เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

KKF29/09/20163.48870.0362
KPLUS29/09/20166.84570.0711
KPLUS229/09/20166.76590.0707
TDF29/09/20164.90350.0509
TEF29/09/201663.64590.6829
TEF-DIV29/09/201610.78720.1151
UOBSAS10029/09/201631.51260.2926
UOBSAS100D29/09/201612.33440.1136
UOBSDF29/09/201620.22180.1663
UTSME29/09/201613.92090.2066
VFOCUS-D29/09/20169.09070.0618
3MR(A)29/09/201612.77150.0004
3MR(B)29/09/201612.71100.0005
TFIF29/09/201615.19020.0014
UIDPLUS29/09/201610.08880.0007
UOBFIPP AI 2Y129/09/201610.09290.0044
UOBFIPP AI 2Y229/09/201610.07070.0034
UOBID29/09/201611.40160.0004
UOBP 3M129/09/201612.42720.0004
UOBP 3M229/09/201612.43380.0004
ADR-D28/09/20169.9686-0.0073
ASIA-B28/09/201621.9994-0.0027
ASIA-E28/09/20168.8841-0.0120
BRIC28/09/20166.90130.0383
EHD28/09/20167.47310.0445
EST128/09/20169.75380.0691
GC28/09/201613.12870.0752
GEM-D28/09/201611.16220.0303
JSM28/09/201613.57550.0426
JT4P4(10)28/09/20169.43180.0300
JT4P4(8)28/09/20169.86490.0308
JT4P4(9)28/09/20169.59550.0306
UAI28/09/20169.8132-0.0031
UES28/09/20169.04810.0650
UGD28/09/201610.32410.0486
UGH28/09/201611.87570.0012
UGMAC28/09/20169.8916-0.0006
UGSE27/09/20169.74430.0175
UIF-A28/09/201610.66730.0148
UIF-N28/09/201610.66740.0149
UJRES28/09/20169.2819-0.0678
UOBEST128/09/20169.85250.0700
UOBSA28/09/20168.1889-0.0065
UOBSAAA28/09/201610.5285-0.0184
UOBSAI28/09/20169.8041-0.0031
UOBSC27/09/20162.1080-0.0183
UOBSCI-D28/09/201612.03610.0150
UOBSCI-N28/09/201612.07240.0151
UOBSG - H29/09/20167.9826-0.0113
UOBSGA28/09/20169.86960.0265
UOBSGB28/09/201611.73460.0096
UOBSGC28/09/20167.95480.0075
UOBSG-D28/09/20169.9822-0.0204
UOBSG-N28/09/201610.5981-0.0215
UOBSHC28/09/201611.90430.0012
UOBSHY28/09/201610.26020.0147
UOBSHY-A28/09/201610.26040.0147
UOBSJSM28/09/201613.56290.0424
USHY28/09/201610.28260.0149
USHY-A28/09/201610.28260.0149
70/30-D LTF29/09/201617.74040.1276
BIG CAP-D LTF29/09/201619.25860.1444
CG-LTF29/09/201650.04220.5076
UOBLTF29/09/201634.50450.2480
VALUE-D LTF29/09/201623.16440.1642
MIX-D158529/09/201610.21860.0142
T3P3 (10)29/09/201610.04730.1199
T3P3 (5)29/09/20169.66840.1059
T3P3 (6)29/09/20169.67590.1081
T3P3 (8)29/09/20169.93000.1219
T3P3 (9)29/09/20169.71920.1077
TBF29/09/201611.64620.0738
UFIN-A27/09/201610.04350.0122
UFIN-N27/09/201610.04350.0122
UOBFIPPC AI 3Y129/09/201610.29900.0062
UOBFIPPC AI 3Y229/09/201610.15660.0057
UOBFIPPC AI 3Y329/09/201610.27380.0062
UOBSGCR29/09/20169.66680.0058
UOBSMG29/09/201667.39680.7216
UOBT1329/09/201610.38210.1276
UOBT1929/09/20169.84640.1124
UPINCM27/09/201610.0975-0.0038
TCMF29/09/201614.52670.0005
TCMFENJOY29/09/201611.10480.0005
TTRY29/09/201611.49610.0002
UOBSD29/09/201612.42410.0004
CPRMF129/09/201616.17230.0253
CPRMF229/09/201614.43000.0190
CPRMF329/09/201615.23350.0201
CPRMF429/09/201615.33500.0156
CPRMF529/09/201615.00200.0205
ERMF29/09/201686.93470.8979
GBRMF29/09/201613.8381-0.0039
SVRMF29/09/201612.92890.0003
UHCRMF28/09/20169.65290.0008
UIFRMF29/09/201610.00000.0000
UOBEQRMF29/09/201673.14880.6688
UOBGARMF28/09/20169.79880.0262
UOBGBRMF29/09/201614.21570.0002
UOBGRMF-H29/09/20168.2825-0.0113
UOBSVRMF29/09/201613.19280.0002
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3เอ็ม2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) เสนอขายครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ (UOBSAS100D)
แจ้งการจ่ายเงินคืนทุนครั้งสุดท้าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 9 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ADR-D) ปรับปรุง Benchmark เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
เพิ่มเติม แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
ประกาศแจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ
ประกาศขยายเวลาการส่งมติเรื่องขายทรัพย์สินและเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ประกาศ แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ C (3MR(C))
ลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่า 100 บาท
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี : สิงหาคม 2559

รายงานประจำปี

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด

กองทุนแนะนำ

ดูทั้งหมด