เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

KKF20/01/20173.59720.0130
KPLUS20/01/20177.07630.0255
KPLUS220/01/20176.99330.0253
TDF20/01/20175.06300.0182
TEF20/01/201765.68850.4782
TEF-DIV20/01/201710.43020.0741
UOBSAS10020/01/201732.09130.2294
UOBSAS100D20/01/201712.55860.0899
UOBSDF20/01/201720.53240.1503
UTSME20/01/201715.52720.1785
VFOCUS-D20/01/20179.36290.0544
3MR(A)20/01/201712.82260.0004
3MR(B)20/01/201712.76090.0004
TFIF20/01/201715.25310.0025
UIDPLUS20/01/201710.1404-0.0002
UOBFIPP AI 2Y120/01/201710.25540.0007
UOBFIPP AI 2Y220/01/201710.22500.0009
UOBID20/01/201711.44490.0004
ADR-D19/01/20179.2246-0.0519
ASIA-B19/01/201721.2920-0.0491
ASIA-E19/01/20178.7741-0.0113
BRIC19/01/20177.0308-0.0395
EHD19/01/20178.2561-0.0203
EST113/01/201710.89760.0284
GC19/01/201712.85940.0078
GEM-D19/01/201710.6951-0.0584
JSM19/01/201714.37450.0676
JT4P4(10)19/01/201710.01610.0456
JT4P4(8)19/01/201710.49250.0461
JT4P4(9)19/01/201710.20460.0404
UAI19/01/20179.7861-0.0348
UES19/01/20179.39560.0145
UGD19/01/201710.2686-0.0510
UGH19/01/201711.6255-0.0703
UGMAC19/01/20179.51610.1113
UGSE18/01/20179.69110.0194
UIF-A19/01/201710.6099-0.0420
UIF-N19/01/201710.6099-0.0420
UJRES19/01/20179.97340.0330
UOBSA19/01/20178.0995-0.0044
UOBSAAA19/01/201710.2782-0.0060
UOBSAI19/01/20179.7714-0.0335
UOBSC18/01/20172.1588-0.0122
UOBSCI-D19/01/201711.59100.0199
UOBSCI-N19/01/201711.62600.0200
UOBSG - H20/01/20177.2256-0.0004
UOBSGA19/01/201710.0242-0.0158
UOBSGB19/01/201711.3684-0.0267
UOBSGC19/01/20177.84620.0024
UOBSG-D19/01/20179.27320.0130
UOBSG-N19/01/20179.84520.0138
UOBSHC19/01/201711.6332-0.0699
UOBSHY19/01/201710.6071-0.0084
UOBSHY-A19/01/201710.6072-0.0084
UOBSJSM19/01/201714.32770.0626
USHY19/01/201710.6455-0.0079
USHY-A19/01/201710.6455-0.0079
70/30-D LTF20/01/201718.06790.0912
BIG CAP-D LTF20/01/201719.82720.0849
CG-LTF20/01/201751.49910.3646
UOBLTF20/01/201735.64890.2047
UTSME-LTF20/01/201710.30850.1373
VALUE-D LTF20/01/201724.05760.1276
MIX-D158520/01/201710.35390.0133
T3P3 (10)20/01/201710.34650.0507
T3P3 (5)20/01/20179.93150.0476
T3P3 (6)20/01/20179.93260.0483
T3P3 (8)20/01/201710.17140.0506
T3P3 (9)20/01/20179.96860.0485
TBF20/01/201712.11640.0598
UFIN-A18/01/20179.8831-0.0018
UFIN-N18/01/20179.8831-0.0018
UOBFIPPC AI 3Y120/01/201710.77080.0043
UOBFIPPC AI 3Y220/01/201710.70770.0071
UOBFIPPC AI 3Y320/01/201710.72670.0105
UOBSGCR20/01/20179.9059-0.0002
UOBSMG20/01/201768.88460.3100
UOBT1320/01/201710.57720.0515
UOBT1920/01/201710.09850.0534
UPINCM18/01/201710.1658-0.0084
TCMF20/01/201714.57940.0008
TCMFENJOY20/01/201711.15360.0007
TTRY20/01/201711.53040.0003
UOBSD20/01/201712.46650.0003
CG-RMF20/01/201710.09530.0697
CPRMF120/01/201716.25330.0046
CPRMF220/01/201714.50430.0112
CPRMF320/01/201715.23330.0085
CPRMF420/01/201715.40960.0060
CPRMF520/01/201715.07860.0071
ERMF20/01/201789.59810.6396
GBRMF20/01/201713.86020.0023
SVRMF20/01/201712.96670.0007
UHCRMF19/01/20179.4384-0.0552
UIFRMF19/01/20179.9805-0.0382
UOBEQRMF20/01/201774.56200.5456
UOBGARMF19/01/20179.9381-0.0149
UOBGBRMF20/01/201714.24090.0034
UOBGRMF-H20/01/20177.53030.0001
UOBSVRMF20/01/201713.23290.0011
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่า 100 บาท
เสนอขาย กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF) ในวันที่ 1-16 ธันวาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) ในวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2559
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3เอ็ม2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) เสนอขายครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ (UOBSAS100D)
แจ้งการจ่ายเงินคืนทุนครั้งสุดท้าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 9 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ADR-D) ปรับปรุง Benchmark เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
เพิ่มเติม แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
ประกาศแจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ
ประกาศขยายเวลาการส่งมติเรื่องขายทรัพย์สินและเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ประกาศ แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ C (3MR(C))
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี : ธันวาคม 2559

รายงานประจำปี

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด

กองทุนแนะนำ

ดูทั้งหมด